Stupnica tvrdosti

Medzinárodná stupnica tvrdosti sa uvádza v rozmedzí 0 až 100, pričom platí, že čím vyššie číslo, tým väčšia tvrdosť.  Pri plutvách sú mäkké plutvy označované hodnotou 20-25, stredne tuhé 30 - 35 a nad 50 ako veľmi tuhé.