EN 71

Európska norma EN 71 špecifikuje bezpečnostné požiadavky na hračky. Zhoda s normou sa vyžaduje zo zákona pre všetky hračky predávané v Európskej únii.