Deep Stop

Deep Stop je označenie pre dodatočnú dekompresnú pauza